Bài viết

Giá bất động sản tiếp tục tăng mạnh trong năm 2022

Theo chuyên gia đánh giá, nhu cầu mua bất động sản để đầu tư tiếp tục tăng cao trong 1 – 2 năm tới. Cùng với đó, giá bất động sản cũng được dự báo vẫn tăng trong tương lai.

Read more

Theo các chuyên gia nhận định, thị trường bất động sản đã có thời gian dài bị nén bởi dịch bệnh và có thể ‘bật dậy’ bất cứ lúc nào.

Read more